Woensdag 17 juni

Woensdag 17 juni

Sinds bijna 3 jaar mag ik als predikant werken in West-Friesland (zo heet dit gedeelte van Noord-Holland) in de Protestantse Gemeente Het Vierkant. Ik doe dat met veel plezier.
In de loop van dit jaar ben ik 14 jaar predikant. Nu zult u misschien denken:  '14 jaar? Hij is 57 jaar. Wat heeft hij daarvoor gedaan?'
Ik ben inderdaad op latere leeftijd predikant geworden.
Voordat ik theologie studeerde, heb ik Godsdienst en Frans gestudeerd aan een lerarenopleiding in Diemen. Daarna heb ik verschillende uitzendbaantjes gedaan (van schoonmaakwerk in een ziekenhuis, in andere bedrijven en organisaties, werken op de postkamer van een bank in Maastricht, tot vuilnisman in Zuid-Limburg. Nou ja, dat laatste heb ik maar 1 dag gedaan, hoor, hoewel dat wel indruk op me heeft gemaakt. Ik heb in elk geval veel bewondering gekregen voor het werk dat de mensen van de vuilnis ophaaldienst verrichten).
Nadat ik theologie in Leiden had gestudeerd, werd ik predikant. In eerste instantie in de ProtestantseGemeente Hoorn-Zwaag-Blokker, daarna in de Hervormde Gemeente rond de Thaborkerk in Vuren, nu dus sinds drie jaar in de Protestantse Gemeente Het Vierkant in Wognum-Benningbroek- Sijbekarspel-Nibbixwoud.

Wat mij aanspreekt in deze gemeente: iedereen is welkom, magvan harte meedoen: man, vrouw, jong, ouder, hetero, homo, protestant, katholiek. 
Het is een gemeente met denkers, doeners. Een gemeente die zoekt naar wegen om ook in de toekomst gemeente van Christus te mogen zijn in deze streek van het land. Een gemeente die van harte samenwerkt met de rooms-katholieke parochie in en buiten onze dorpen.

Wij voelen ons hier thuis, mogen hier onszelf zijn. Ik wens een ieder zo'n plek in de kerk toe waar hij of zij zichzelf mag zijn. Het Vierkant: "onze" gemeente.

Ik wens u een mooie woensdagmiddag en avond toe.

terug