Vrijdag 3 juli

Vrijdag 3 juli
In haar boek over etiquette "Hoe hoort het eigenlijk?" schrijft Amy Groskamp-ten Have:
"Rechts van het bord komt de messenlegger, waarop alleen de punt van het groote mes komt te rusten. Het mes wordt neergelegd met de scherpe zijde naar het bord gekeerd...
Bij diners wordt vaak de messenlegger weggelaten, daar men toch bij iederen gang weer schoone vorken en messen geeft".
Messenleggers: ik zie ze niet vaak meer. Van huis uit ben ik gewend om altijd messenleggers te gebruiken bij het eten. Wij gebruiken ze nog steeds (zie foto). Inmiddels hebben we verschillende soorten glazen messenleggers. Helaas zijn er in de loop der jaren ook wel wat gesneuveld. Dat is het nadeel van glas. Ik blijf ze nog steeds mooi vinden. Ik vind het ook iets chiques hebben.
Wie van jullie gebruikt er ook messenleggers?
terug