Prot. Gem. Het Vierkant en de Nashville verklaring Prot. Gem. Het Vierkant en de Nashville verklaring

De Protestantse Gemeente Het Vierkant te Wognum, Benningbroek, Sijbekarspel en Nibbixwoud neemt afstand van de zgn. Nashville verklaring.
Daarin wordt o.a. uitgesproken dat het huwelijk is voorbehouden als een relatie tussen man en een vrouw.

Artikel 1 van de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden luidt:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Uiteraard onderschrijft onze kerkelijke gemeente dit artikel.
In onze kerkelijke gemeente is iedereen welkom, staan de ambten voor iedereen open en kan iedereen deelnemen aan kerkdiensten en andere activiteiten.

Verder is over het huwelijk in onze Plaatselijke Regeling het volgende vastgelegd:
Artikel 5.4. Andere levensverbintenissen
In onze gemeente is het mogelijk dat een levensverbintenis tussen twee personen, anders dan tussen man en vrouw, als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kan worden ingezegend.

terug