Website wegwijs

Website wegwijs
Website  
Koos Taanman - webmaster@protgemwognumbsn.nl

In dit artikel maak ik u wegwijs op onze website.
Nadat u in de browser hebt ingetypt: protgemwognumbsn.nl komt u in het welkomstscherm: Welkom.
U kunt er iets lezen over de naam 'Het Vierkant' en het jaarthema.

Kolommen
Als u een breder scherm heeft dan op uw telefoon, ziet u op de computer of tablet direct de rechterkolom. Deze verschijnt op elke pagina. Hierin staan de activiteiten voor de komende week, met o.a. de kerkdiensten en andere bijeenkomsten.
U treft er ook de nieuwste Klankbord aan, die u daar digitaal kunt lezen. Er is een goede samenwerking tussen de redactie van Klankbord en de website. Wat Klankbord is op papier, is de website digitaal, namelijk het middel om contact met elkaar te onderhouden.

Menuknoppen
Bovenaan staan menuknoppen:
Actueel: Hier leest u de laatste actuele informatie over wat er binnen en buiten de kerk gebeurt. U begrijpt dat die gebeurtenissen een relatie hebben met de kerk.
Kerkdiensten: Hier staan de kerkdiensten van de vorige, huidige en toekomstige maand. U kunt deze daar digitaal volgen of terugkijken.
K!ND: Met informatie die de kinderen in onze gemeente willen weten.
Predikant - Inspiratie: De dominee schrijft daar van tijd tot tijd teksten die u kunnen inspireren, waar u over kunt mediteren.
Activiteiten: De acties die zijn of worden ondernomen, zodat u kunt zien dat er niet wordt stilgezeten.
Organisatie: Informatie over onder meer de taakgroepen, kosters, organisten.
Bijeenkomsten: U leest in de agenda de bijeenkomsten die worden verwacht met uitzondering van de kerkdiensten. Als u op zo'n bijeenkomst klikt, leest u er meer informatie over.
Kerkgebouwen: Overzicht over onze kerken, over het gebruik, over de geschiedenis ervan.
Internetlinks: Verwijzen naar informatie op internet die de kerk in het algemeen betreft.
ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing zijn. Meer informatie hierover staat onder die menuknop.

Mocht u met deze wijsheid toch de weg op de website kwijtraken, klik dan op de loupe en u vindt waar u naar zoekt.

Waarom is deze website er?
Het is een visitekaartje. We laten zien wat 'Het Vierkant' is en wat er gebeurt.
Het is een etalage. We laten zien wat we te bieden hebben.
Het is altijd beschikbaar. Op elke plek en op elk tijdstip.
Het is snel aan te passen. Actueel.


Dus: kijk op de website en maak er gebruik van.
De website is, naast Klankbord, een goede manier om op de hoogte te zijn en te blijven van waar onze gemeente Het Vierkant mee bezig is.
Wilt u een artikel sturen of wilt u ons ergens op attenderen?
U stuurt een e-mailbericht naar webmaster@protgemwognumbsn.nl en het komt op de website. Meestal vrijwel direct, het streven is dezelfde dag.

De website stáát 'Vierkant' achter u!


 
terug