Zondag 21 feb 2021
Eerste zondag Veertigdagentijd


10.00 Online kerkdienst Wognum
Liturgie

Video vanaf 23.00 minuten
10.00/19.00 Op Sweelinck(hof)TV 

We horen in Marcus 1: 12-25 het verhaal van Jezus die veertig dagen, nachten in de woestijn verblijft.
In het Oude testament lezen we Genesis 9: 8-17 het verhaal van Noach en de regenboog als eeuwigdurend verbond tussen God en de wereld.
In het voorgaande hoofdstuk 8 opent Noach na verloop van veertig dagen het venster van de ark. Hij laat een raaf los, daarna een duif om te zien of er  leven op aarde mogelijk is.
Twee verhalen waarin het getal veertig een rol speelt.
We horen daar  meer over.

Voorganger: Ds. Peter van Ankeren

terug