zo 9 aug 2020
Z o n d a g


10.00 Online-dienst Wognum
U kunt terugkijken:

eIMpK_o_Zt0
Kerkdienst begint op 31.00 minuten

Voorganger: Ina Broekhuizen
Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Jan Hania 
Zang: Tiny Irgolisch

Welkom
De kaarsen
Lied 216 
Dit is een morgen als ooit de eerste

Bemoediging, groet
Lied 833
Neem mij aan zoals ik ben

Gebed om ontferming
Loflied lied 103c: 1, 2, 3 
Loof de koning, heel mijn wezen

Inleiding, gedicht 
Hoilig eivend
Lied 845: 1, 2 
Tijd van vloek en tijd van zegen

Bij de opening van de schrift
Lezing: Marcus 6:45-52
Blijf kalm, wees niet bang
Lied 918 
Stem die de stenen breekt

Overweging
Orgelspel
Lied   
Ik voel de winden Gods vandaag

Gebeden
Collecte

Zie onder menuknop Actueel
Mededelingen
Lied 1000:1, 2, 3
Wij zagen hoe een spoor van God

Zegenwens
 

terug