zo 28 jun 2020
Z o n d a g


17.00 Online-kerkdienst
U kunt
terugkijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=cjrrVJ5T47w
Op 26.00 Kerkdienst

Voorganger: Ds. Peter van Ankeren
Organist: Arjen de Boer
Ambtsdrager: Rens Opbroek

*Orgelspel   
*Welkom,  aansteken van kaarsen
*Lezen, orgel Psalm 84, vers 1, 2 
“Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer”
*Bemoediging, groet
*Moment voor de kinderen
*Gezongen gebed: Lied 324 (CD)
Wat vrolijk over U geschreven staat”
*Mattheus 9: 1-8
‘Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.’
*Lied 865 (CD)
Komt nu met zang van zoete tonen”
*Overdenking
* Lezen, orgel Lied 534 
“Hij die de blinden weer liet zien”
*Gebeden
*Mededelingen
*Lied 256 (CD: Johannes de Heer)
“Tel uw zegeningen”
*Zegen
Gezamenlijk lezen, orgel Lied 416, vers 4
“Ga met God en Hij zal met U zijn”


Vanaf 5 juli zenden we de diensten uit vanuit onze kerk in Wognum.
Dan begint de dienst om 10.00 uur en kunt u inschakelen om 9.50 uur.
Krijgt u geen verbinding of ontvangt u niets? Kijk dan op onze webite of op Facebook. Misschien is er een storing. Dat wordt dan direct medegedeeld.
Het is NIET de bedoeling dat u, in verband met het coronavirus, naar de kerk komt.  U wordt uitgenodigd om thuis op uw computer, laptop, IPad of telefoontje, via livestream.rkemmausparochie.nl mee te kijken, mee te luisteren, mee te zingen, mee te bidden.
Wij hopen u op het internet tegen te komen.
We zijn de r.k. Emmaüsparochie erkentelijk dat we van hun kerkgebouw en livestream gebruik mogen maken om onze diensten uit te zenden en zo ook op deze manier contact met u te hebben.
Namens de kleine kerkenraad, Jan Hania.

terug