zo 21 jun 2020
Z o n d a g


17.00 Online-kerkdienst
U kunt
terugkijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=I-08D8c2LHA
25.00 minuten: kerkdienst

Thema:
"Gastvrijheid: dat doe je gewoon."
Voorganger: ds. Peter van Ankeren
Organist: Jeroen Rijpkema
Ambtsdrager:  Jan Hania

*Orgelspel   
*Welkom,  aansteken van kaarsen
*Psalm 113, vers 1 en 2 (CD):
“Prijs halleluja, prijs de Heer”   
*Bemoediging, groet 
*Gebed
Lied 364 (CD) “Hoor Gij ons aan”     
*Lezing: Marcus 9: 30-37
"Waarover waren jullie aan het redetwisten?"
*Lezen, orgel Lied 388
“Voor ieder van ons een plaats aan de tafel”
Vol vreugde ziet God naar mensen
die recht doen:  zij scheppen geluk!
  
Vol vreugde ...                     
zij scheppen recht en geluk!

*Gedachten n.a.v. Marcus 9: 30-37
*Orgelspel
    
*Overdenking
*Lied 593
(“Zangen van zoeken en zien”) (CD)
“Klankresten” 
*Gebeden  
*Mededelingen
Lezen, orgel
 Lied 802 (1, 4)
"Door de wereld gaat een woord"
Here God, wij zijn vervreemden

Door te luisteren naar uw stem
Breng ons saam met uw ontheemden
Naar het nieuw Jeruzalem
*Zegen                                                                                                        

 

terug