zo 14 jun 2020
Z o n d a g


17.00 Online-kerkdienst
U kunt
 terugkijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=MWMcybzjVBk
Op 35.00 minuten: Kerkdienst

Voorganger: Ds. Peter van Ankeren
Ambtsdrager: Rens Opbroek
Organist: Jeroen Rijpkema

Orgelspel
Welkom
Aansteken van kaarsen
Psalm 134
(CD): 
“Gij dienaars aan de Heer gewijd”
Bemoediging, groet, gebed
Kindermoment

Boot
Marcus 4: 35-41:
Storm op het meer
Lezen, orgel lied 213 (Johannes de Heer): 
" 't Scheepke onder Jezus’ hoede” 
Overdenking
Orgelspel
Lied 840
(CD): 
“Gij zegt kom en ik kom”
Gebeden
Mededelingen
vanuit de gemeente
Lezen, orgel lied 868: 1, 2, 5: 
"Lof zij de Heer"
Zegen
Lied 416
(CD):
“Ga met God”

 

terug