zo 7 jun 2020
Z o n d a g


17.00 Online-kerkdienst
U kunt 
terugkijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=trFRJ7UUFIw

Voorganger: Ds. G.van Reeuwijk
Organist: Arjen de Boer

* Orgelspel 
met onder meer
Psalm 150: 
Loof God overal
* Welkom
* Stil gebed
* Bemoediging, groet
* Lied 667: 1, 2, 5, 6
Hij leeft in het hart van zijn vrienden
* Gebed
* Schriftlezing: Romeinen 1:  1 -7
Genade zij u en vrede van God
* Lied 670: 1, 2, 3, 4
Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid
* Schriftlezing: Romeinen 1:  8 -17
... ik verlang ernaar u te ontmoeten ...
om door elkaar bemoedigd te worden
 * Lied 670: 5, 6, 7
en geef ons vrede 
Preek
* Lied 686: 1, 2, 3
De Geest heeft een nieuw begin gemaakt
* Gebeden
* Mededelingen
Lied 704: 1, 2, 3
Dank nu allen God
 * Zegen

 

terug