zo 10 mei 2020
Z o n d a g


10.00-13.00 Kerk van Wognum open voor persoonlijk moment van stilte en bezinning. 

17.00 Online-kerkdienst
U kunt rechtstreeks kijken 
via
 https://livestream.rkemmausparochie.nl/ 
of terugkijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ssbygs55AAU
Voorganger: Ds. Jacob Meinders
Organist: Jeroen Rijpkema
vanaf 18.00 minuten: Orgelspel
vanaf 33.00 minuten: Kerkdienst

Orgelspel vanaf 16.50 uur.
Liederen van de cd Met hart en ziel
Welkom - Kaarsen aansteken
Inleiding - Votum en groet 
Lied 67a: 1-4:
Heel de aarde jubelt en juicht
Gebed om ontferming
Lied 158b:
Een schoot van ontferming is onze God
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing Psalm 30: 1 t/m 13 Van David: 
Bij de inwijding van de tempel
Lezing Johannes 16: 5-24:
Het werk van de Geest
Lied 156: 1-4:
Ik heb verstaan wat Gij hebt gezegd
Preek
Orgelspel
Lied 836: 1-5:

Heer die onze Vader zijt
Dankgebed
Voorbeden - Stil gebed

Onze Vader lied 369B
Wegzending en zegen
Lied 425:
Vervuld van uw zegen
Orgelspel

 

terug