zo 17 mei 2020
Z o n d a g

17.00 Online-kerkdienst gezamenlijk met
     Protestantse Gemeente THOMAS

       (Twisk, Hauwert, Oostwoud, Midwoud, Allen Samen)
terugkijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=cezBhIHEa8E
Op 13.00 minuten: Orgelspel
Op 23.00 minuten: Kerkdienst​​​​​​​
Voorgangers: Ds. Jantina de Ruiter,
ds. Peter van Ankeren 


Orgelspel
Welkom, votum en groet

Lied 836 (CD), vers 1, 2, 4, 5:
O Heer, die onze Vader zijt
Gebed bij de opening van de Schriften
Jesaja 41: 17-20
Ik, de Heer, zal de armen niet verlaten
Lied 8b (CD):
Zie de zon, zie de maan
Johannes 16: 16-24
Verdriet dat voorbijgaat
Lied 334 (CD):
Het woord dat ik jou geef, is niet te zwaar
Gedachten bij de teksten 
Orgelspel
Lied 807 (CD):

Een mens te zijn op aarde
Gebeden
Mededelingen vanuit beide gemeentes
Lied 416 (CD)

Ga met God
Zegen
Orgelspel

terug