zo 3 mei 2020
Z o n d a g


10.00-13.00 Kerk van Wognum open voor persoonlijk moment van stilte en bezinning. 
11.00-12.00 Ds. Peter van Ankeren aanwezig 

17.00 Online-kerkdienst
U kunt rechtstreeks kijken 
via 
https://livestream.rkemmausparochie.nl/ 
of terugkijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=kcPxfNbIrY4
Voorganger: Ds. Peter van Ankeren

16.50 uur Orgelspel door Arjen de Boer
Welkom, aansteken kaarsen
Lied: Psalm 66, vers 1, 6: 
“Breek aarde uit in jubelzangen”
Bemoediging, groet
Moment voor de kinderen
Kinderlied, vers 2: 
“Wij geven Gods verhalen door”
Inleiding op thema, luisteren naar CD
Gebed
Johannes 21: 12-17

 ‘Weid mijn lammeren.’  ‘Hoed mijn schapen,’ 
Lied 769, vers 1, 6: 
“Eens als de bazuinen klinken”
Overdenking
Orgelspel
Lied 655, vers 1, 2, 5
“Zing voor de Heer een nieuw gezang”
Gebeden
Mededelingen vanuit de gemeente
Zegen
Lied 806

“Zomaar te gaan”

 

terug