zo 16 aug 2020
Z o n d a g


10.00 Online-dienst Wognum
U kunt terugkijken:

OrrTOaXlUsk
De dienst begint op 41.00 minuten
Het ligt niet aan uw toestel of de website,
maar helaas is de kwalteit van de weergave niet goed.
-webmaster-


Voorganger: ds. Peter van Ankeren
Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Rens Opbroek

Koster: Hannelore Lamers

Orgelspel
Welkom, aansteken kaarsen
Lied 975: 
“Jezus roept hier mensen samen”


Bemoediging, groet
Psalm 100 “Juich God toe" 

Gebed
Lezing: Genesis 1: 1-5
God zag dat het licht goed was
Lied 513
“God heeft het eerste woord”

Lezing: Mattheus 15: 21-28
Wat u verlangt, zal ook gebeuren
Lied 601
Lied aan het licht - Trijntje Oosterhuis

Overdenking

Vanwege de slechte geluidskwaliteit is de dienst  helaas moeilijk of niet te volgen.
Als u de preek wilt lezen, stuur een mailtje naar: predikant.pknhetvierkant@gmail.com.
U krijgt dan de tekst via de mail toegestuurd.


Lied 1000
“Wij zagen hoe het spoor van God”


Gebeden
Mededelingen
Collectes

1Diaconie: Vrienden Herbergier
NL19 RBRB 0825 0203 87
2e Kerk
NL09 RABO 0371 6060 20 
Lied 978
"Aan U behoort de aarde”

Zegen
Orgelspel

terug