'Het Vierkant'

'Het Vierkant'
Wees welkom op de website van de Protestantse Gemeente
'Het Vierkant'
.
Een gemeente in Wognum en omgeving, dichtbij Hoorn in Noord-Holland.


Het vierkant is een verwijzing naar de dragende constructie van een West-Friese stolpboerderij.
'Het Vierkant' bestaat uit
* vier dorpen, drie kerken, bijna 400 gemeenteleden,
* halftime koster, fulltime dominee.
Woorden als 'hartelijk' en 'doeners' passen daarbij.


Het beleidsplan heet ‘Vierkant vooruit’.
Dat is de beweging die we maken:
proberen een gemeente te zijn die God en mensen op een veelkleurige manier dient.
Er is veel te doen, want de gemeente is in vorm vrij behoudend, maar in de g(G)eest vrij en tolerant.
Men respecteert elkaars geloof en legt er geen meetlat naast.
In verkondiging en uitleg is er vrijheid van spreken.
Een belangrijke verworvenheid.  
 
Jaarthema

Jaarthema
"Wat maakt het leven goed, ook in tijden van crisis? De kerk kan woorden aanreiken voor die zoektocht. 
Wat geeft het leven zin, wat maakt het leven goed? Het is een vraag die volop speelt in de samenleving." zegt scriba ds. René de Reuver.
In 2019 verscheen het boek De zin van het leven waarin journalist Fokke Obbema met veertig Nederlanders in gesprek gaat over belangrijke levensvragen. René de Reuver:
“De rode draad daarin is: het samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn.
Het christelijke perspectief voegt toe: in die ander komt iets van God naar je toe. Ook in de ander die een beroep op je doet, of in de ander die je stoort.”

Meer informatie over dit boek, mogelijkheid om het te bestellen: Uitgever

"Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. God maakt het leven goed. Het leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over het leven.
Het goede heeft te maken met het geloof dat God goed is, dat de toekomst aan Hem is. Theologisch wordt wel eens gezegd: we moeten het leven bezien vanuit het einde der tijden, het eschaton, waarin God koning is over het hele leven. Dat licht valt al naar ons toe, dat maakt het leven goed. Natuurlijk zijn er zorgen. Aan dat perspectief moet de kerk proberen woorden te geven, juist ook in tijden van crisis. Rituelen kunnen daarbij een rol vervullen. 
De weg van de navolging begint bij vrijheid en overgave. Vanuit die vrijheid kun je vervolgens verantwoordelijkheid nemen voor levenskeuzes. Wat vraagt God van mij?”

Bron: Magazine Protestantse Kerk

Illustrator Gerdien van Delft maakte een afbeelding bij het thema. "Je kunt er vlammen in zien, een kandelaar, twee handen die elkaar gedeeltelijk overlappen, de duif die de handen samenbindt. De quote 'in die ander komt iets van God naar je toe’ is hiervoor inspiratie geweest. De paarse vlam vormt met het rode gedeelte een kaars, symbool dat uit dit samen iets nieuws voortkomt."
 
 
Historie en huur Historie en huur
van de kerkgebouwen in 
Wognum, Sijbekarspel, Benningbroek
>lees meer> onder menuknop 'Kerkgebouwen'