zondag 23 september

zondag 23 september

Oecumenische vredesdienst in Wognum
 
‘Generaties voor vrede’ is het thema van de oecumenische dienst die op zondag 23 september wordt gehouden in Wognum. De deuren van de protestantse kerk staan die ochtend om 10 uur voor iedereen open. Voor de kinderen zijn er aparte activiteiten.
De dienst is georganiseerd door de oecumenische werkgroep Wognum in het kader van de landelijke Vredesweek. Muzikale medewerking verleent het Parochieel koor onder leiding van Jessica Huisman. Woorden worden gesproken door Ina Broekhuizen en Hans van Engen. Zij gaan in op het onderwerp ‘vrede kun je leren’.
Na afloop is er koffie of thee en gelegenheid tot gesprek. 
 

 
beleidsplan 2019 - 2023 beleidsplan 2019 - 2023

Meedenken over Beleidsplan 2019-2023?
Dit najaar moet het beleidsplan 2019 -2023 worden opgesteld.
Daarin worden de uitgangspunten voor de komende jaren uitgewerkt.
Denk daarbij aan omgaan met je naaste, vieringen, financiële ontwikkelingen, communicatie, etc.
Heb jij belangstelling om daarover mee te denken?
Het gaat je ongeveer vijf avonden kosten.
Geef je dan op bij Jan Hania, mail adres
Het zijn vaak open gesprekken en daarin is je mening belangrijk.
Wij rekenen op jullie.
 
De Kerkenraad.