Historie Kerk Wognum

Historie Kerk Wognum
De toren:
Het muurwerk van de toren bestaat uit baksteen.
De toren heeft veel overeenkomst met die van Twisk en Medemblik.

De ligging:
De kerk ligt in het hart van het dorp Wognum op een enigszins verhoogd kerkhof en behoort in eigendom aan de Hervormde Gemeente Wognum-Wadway.
In Wadway staat een oude kerk die oorspronkelijk aan de H. Maria Magdalena was gewijd.
De geschiedenis daarvan gaat terug tot de 13e eeuw. Sinds enige tijd is deze kerk eigendom van een culturele stichting.

Het interieur van de kerk:
De achtzijdige preekstoel is van eikenhout, met zuiltjes en tussenpanelen met ebbenhouten ruggen en bijbehorend achterschot en klankbord.
Het dateert uit het midden van de 17e eeuw.
Het doophek is gemaakt van geverfd eikenhout, voorzien van geslingerde spijlen.
Boven de ingang van het hek bevindt zich een fraaie koperen doopboog, bekroond door een schild met het wapen van Wognum en aan de achterzijde Abraham's offer.
De boog is gemaakt in 1775, evenals de rijk bewerkte koperen lezenaar met geciseleerd ornament in Lodewijk XV-stijl; welke aan het doophek is bevestigd.
Aan de kansel is een koperen doopbekken met houder gemaakt (gemerkt 1659 en I.S.) bevestigd.
De eikenhouten notabelen banken zijn zeer eenvoudig gehouden.
Eén van de banken draagt in de overhuivering het wapen van Wognum.
Deze plaats was dan ook gereserveerd voor de Burgemeester.

Tegen de noordzijde van het schip zijn twee grote herinneringsborden opgehangen.
Over de herkomst hiervan tast men in het duister.
De inhoud van de tekst, het jaartal 1667 en de versiering maken duidelijk dat het hier gaat om de Vrede van Breda, die de afsluiting vormde van de Tweede Engelse Oorlog.
In het tijddicht vormen de hoofdletters het jaartal!
In de omlijsting van het bord valt heel wat te ontdekken: Neptunus met de drietand, een Medusa-kop en allerhande wapentuig.
Onder de grafstenen, die zich in de kerk bevinden is o.a. die van een priester, Michael Pieters (ong. 20 april 1602), die in 1573
RK priester te Aartswoud werd, in 1575 priester te Henbroek en Obdam en later in Wognum hervormd predikant werd.
Deze grafsteen ligt tussen de beide notabelenbanken tegen de zuidmuur van de kerk.
Onder de orgelbalustrade liggen twee grafstenen met de afbeelding van een paard, de graven van een "Coopman in paarden" en zijn "Huisvrouw".
In de hal hangt een naamlijst van predikanten die sedert de reformatie alhier dienst gedaan hebben.  
De eerste reformatorische predikant trad in Wognum op in 1574 (C. Ravestein).

Op 12 februari 2012 is de Levensboom ingewijd .
De boom hangt bij de koffiehoek in de kerk.
Aan de ene kant komen de dopelingen van onze gemeente
en aan de andere kant komen de namen van hen die zijn gestorven.

In de tuin aan de noordzijde van de kerk staat een monument ter nagedachtenis aan Willem Saal (1868-1917), dirigent van het beroemde koor de “Wognummers”.
Dit koor was vroeger bekend door veel concertreizen in binnen- en buitenland.
Dit monument is gesticht, mede door giften uit heel Nederland, vervaardigd door beeldhouwer Puype uit Apeldoorn en onthuld op Hemelvaartsdag 1920.
Links van zijn beeltenis is een zangeres met de Noord-Hollandse kap op afgebeeld en rechts een zanger.
Dit als symbool van het één zijn met zijn zangvereniging.
 
terug