Het jaardoel 2019 Het jaardoel 2019
De diaconie van de Protestantse Gemeente Het Vierkant kiest ieder kalenderjaar een speciaal doel.
Voor 2019 is dat het orthopedagogisch dagcentrum De Vlinders, gehuisvest in multifunctioneel centrum De Bloesem in Wognum. 
De groep De Vlinders is onderdeel van de Stichting Esdégé-Reigersdaal, die in de regio Noord-Holland Noord mensen ondersteunt met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
De Vlinders biedt dagbesteding voor kinderen tot 12 jaar.
Er zijn één of meer momenten in de week waarbij ze integreren met kinderen zonder beperking van de Hieronymusschool, de Speelwagen of met kinderen van Kiddy World.
De praktijk laat zien dat kinderen met en zonder beperking op een heel vrije en natuurlijke wijze met elkaar omgaan. Mede daardoor komt ieder kind binnen de eigen mogelijkheden weer een stapje verder in zijn of haar ontwikkeling.

In 2019 collecteert de diaconie tijdens kerkdiensten een aantal malen voor dit jaardoel.
Daarnaast zijn er speciale acties, zoals samen wandelen, fietsen, samen eten en naar een film gaan. Naast de gewone kosten betalen de deelnemers een bedrag van ca. € 5,- dat ten goede komt aan het jaardoel. Ook gaat daar een groot deel van de opbrengst van de Kerstmarkt naartoe.

De diaconie garandeert een bedrag van € 1500,- maar de praktijk laat zien dat dit bedrag doorgaans ruim wordt gehaald. De totale opbrengst wordt besteed aan een concreet doel, voor De Vlinders in ieder geval een duo-wandelwagen.


voor meer info klikt u hier
terug