Preeknabespreking, zondag 24 maart 2019, 11.30 uur tot 12.00 uur. Preeknabespreking, zondag 24 maart 2019, 11.30 uur tot 12.00 uur.
Op zondag 24 maart 2019 zal er na de dienst, voor wie dat wil, een preeknabespreking zijn. Wat raakte je in de dienst, in de preek, in de liederen, etc. Waar kon je wat minder mee? In een half uur na de dienst willen we met elkaar hierover van gedachten wisselen. U kunt zich hiervoor opgeven op de lijst, die op 10 en 17 maart achterin de kerk ligt of via
terug