Kerk en corona

Kerk en corona
Corona-update

Heeft u behoefte aan een gesprek?
Heeft u hulp nodig bij het doen van boodschappen of bij iets anders? 

Neem contact met ons op.
Kijk in het papieren Klankbord onder
'Wie Wat Waar' .

De protestantse gemeente Het Vierkant wil u graag helpen.

Ingang
Bij de ingang van de kerk ligt een registratielijst die ieder invult. Ook staat er desinfectans om de handen te ontsmetten.

Mondkapje
Dringend advies vanuit de kerkenraad om gebruik te maken van een mondkapje in onze gebouwen.
De richtlijnen:
* Bij binnenkomst mondkapje op
* Op uw stoel kan het mondkapje af
* Lopen of de kerkdienst is afgelopen: mondkapje op.

Zang
Teksten uit het Liedboek worden gelezen.

K!ND
Op de livestream van de dienst is er wel een kindermoment. Wij hopen dit kindermoment te kunnen voorzien van een verhaal en knutselwerk voor thuis. 
Wij zullen dan ervoor zorgen dat de benodigde spullen bij de kinderen komen.

Koffie/thee  
Even samen in gesprek met een kopje koffie/thee kan in deze tijd voor iedereen zo belangrijk zijn. Maar voorlopig is er geen koffie/thee na de kerkdienst.

Vergaderingen
Geen fysieke vergaderingen.

Alleen online-diensten
Het moderamen van de Protestantse Kerk begrijpt dat gemeenten gedurende deze lockdown- periode tot en met zondag 7 maart de voorkeur geven aan alleen online-diensten.
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waar de Protestantse Kerk lid van is, adviseert: Blijf zoveel mogelijk thuis. Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden.
De kerkenraad besluit om gehoor te geven aan deze oproep:
alleen online-diensten zonder gemeente-leden.
Voor vragen, opmerkingen kunt u contact opnemen met Jan Hania of Rens Opbroek.


Laten we een voorbeeld zijn, ons aan deze maatregelen houden.
terug