Kerk en corona

Kerk en corona
Corona-update
na overleg tussen de Rijksoverheid en koepelorganisaties van kerken, met name de Protestantse Kerken Nederland:


Ingang
- Bij de ingang van de kerk ligt een registratielijst die ieder invult. Ook staat er desinfectans om de handen te ontsmetten.

30 bezoekers
Er mogen 30 bezoekers in de kerk aanwezig zijn tijdens de eredienst op zondag.
Liefst minder: door het aanbieden van de livestream kunt u de dienst volgen.
Gelet op het artikel Godsdienstvrijheid in de Grondwet zijn we daartoe niet verplicht. 
Wij vinden dat we als kerkelijke gemeente een voorbeeldfunctie hebben.

Mondkapje
Dringend advies vanuit de kerkenraad om gebruik te maken van een mondkapje in onze gebouwen.
De richtlijnen:
* Bij binnenkomst mondkapje op
* Op uw stoel kan het mondkapje af
* Lopen of de kerkdienst is afgelopen: mondkapje op.

Geen zang
Teksten uit het Liedboek worden gelezen.

Geen K!ND
Op de livestream van de dienst is er wel een kindermoment. Wij hopen dit kindermoment te kunnen voorzien van een verhaal en knutselwerk voor thuis. 
Wij zullen dan ervoor zorgen dat de benodigde spullen bij de kinderen komen.

Koffie/thee  
Even samen in gesprek met een kopje koffie/thee kan in deze tijd voor iedereen zo belangrijk zijn.
We hopen dat te kunnen blijven doen.

Vergaderingen
In de taakgroepen met niet meer dan 4 personen. 
Wij geven andere groepen in overweging om met niet meer dan 4 personen te vergaderen.

Meer informatie: facebook.com/1400/posts/3291
terug