K!NDpakketjes

K!NDpakketjes
onder menuknop 'K!ND'
 
29 oktober Kaart

29 oktober Kaart
Deze week wordt/is bij al onze gemeenteleden een kaart bezorgd: als groet, in deze corona-tijd, vanuit de kerk. Ik was eerst van plan om hier de kaart al te laten zien, maar dan is de verrassing er een beetje af voor degenen die deze nog zullen ontvangen. 
Dus ik houd het nu alleen bij de envelop. Het blijft nog even een verrassing.
Wat ik al wel kan zeggen is: de kaart bevat ondermeer een mooi gedicht van Marinus van den Berg.
Dank aan diegenen die meehelpen om de kaart te bezorgen.

Ds. Peter van Ankeren
 
Kerk en corona

Kerk en corona
lees meer »
 
Inzameling

Inzameling

Inzameling voor de Voedselbank

De zondagen in oktober kunt u houdbare etenswaren inleveren voor de Voedselbank.
Het is bij ons traditie om twee keer per jaar in te zamelen. Juist nu in de huidige tijd en omstandigheden zijn er meer mensen die gebruik moeten maken van de Voedselbank. Daarom roepen wij u op om te geven wat u kunt missen of over heeft, net zoals u voorgaande keren hebt gedaan.
Daar zijn wij u bij voorbaat dankbaar voor. Dank u wel.
U kunt wat u wilt geven, plaatsen in de daarvoor bestemde doos in de kerk of, als dat  u beter uitkomt, bij Ton Novotný,  Saint Rémylaan 36,
[06-25512477.
Met elkaar kunnen wij een bijdrage leveren aan mensen die het echt kunnen gebruiken!
 
Actie Schoenendoos

Actie Schoenendoos

Oproep Actie Schoenendoos
U kent het vast wel: er worden op scholen schoenendozen gevuld voor minder bedeelde  kinderen elders in de wereld. Dozen gevuld met schriften, kleurpotloden, knuffels.

Twee groepen 5 van de Hiëronymusschool regelen dit.
Maakt u thuis zelf of met uw (klein-)kinderen zo’n doos. 
Zondag 8 november worden in een speciale viering in de Hiëronymuskerk alle dozen verzameld. Tot deze dag mag u deze afgeven bij de koster van onze kerk. 

Informatie over deze actie kunt u lezen op de site van de actie Schoenendoos: 

schoenendoosactie.nl
Daarin staat ook precies hoe groot de doos mag zijn, wat er wel of niet in gedaan mag worden.

Mocht u geen schoenendoos maken, dan kunt een bijdrage voor onder andere de verzendkosten geven. Ook die is erg welkom. Deze bijdrage kan worden overgemaakt op rekening NL83 INGB 0000 3342 43  ten name van Stichting Global Aid  onder vermelding van “Schoenendoosactie”.

Doet u mee
voor de kinderen van de wereld?
Dank u wel!
 
Uur van ver-stil-ling

Uur van ver-stil-ling
Graag maak ik u deze keer als webmaster van deze website attent op een andere hobby:
Programma-presentator van de Zondagsbrunch op HoornRadio.
In Nederland vindt de 'Dag van de Stilte' plaats op de laatste zondag van oktober.
Van 11.00 uur tot 12.00 uur is een landelijk stilte-uur.
Het doel van de themadag is om de waarde en werking van ver-stil-ling en innerlijke rust onder de aandacht te brengen.
Daarom op zondag 25 oktober in dat stilte-uur tijdens de Zondagsbrunch op hoornradio.nl muziek en teksten om stil van te worden.
Het is de moeite waard om er naar te luisteren.
Herhaling: hoornradio.nl-menuknop: Live genist

Koos Taanman


Stil worden is een grote kunst.
Een hoge vorm van kunst die zeer zeldzaam is geworden.
Natuur is veel stiller.
De storm gaat liggen.
Stilte is de zijnswijze van de natuur.
Geluiden  versterken de stilte. 
Wie dat ontdekt, in de natuur,
wordt stil.
Eerbied maakt stil.
Zij is de genade van het stil zijn.
Het is of de boom fluisterend zingt,
of de aarde in haar zwijgen u verwelkomt
en opneemt in haar gemeenschap.
Daar wordt opnieuw
de kunst van de eerste liefde geboren!
 
naar Herman Verbeek


 
 
Een goed leven = een perfect leven?

Een goed leven = een perfect leven?
lees meer »
 
Kunstwerkstukken

Kunstwerkstukken
van Janneke Rosenbrand
onder menuknop 'Activiteiten'